Datos técnicos

r1 ~ di
b = a deseo

da = di + 2b

Explicaciones técnicas


da = diámetro exterior del fondo
di = diámetro interior del fondo
r1 = radio de bombeado
b = anchura del borde
h1 = altura del borde cilíndrico
h2 = altura de bombeado
h3 = altura total del fondo interior
s = espesor de la pared